top of page

MATEŘSKÁ ŠKOLA

9.KVĚTNA 575

MNÍŠEK POD BRDY

 

Otevřena 3.3.1958 - závodní mateřská škola Kovohutí Mníšek pod Brdy

1991 předána městu Mníšek pod Brdy - provozovatel, zřizovatel i nadále.

Od 1.1.2003 je škola v právní subjektivitě.

Mateřská škola se od září školního roku 2015/2016 rozšířila o detašované pracoviště , Malé náměstí 41. Rekonstrukcí budovy družiny vznikly na Malém náměstí dvě nové třídy. Kapacita školy je nyní 112 dětí a stará se o ně personál 22 pracovnic. V budově 9.května jsou  tři třídy - 1. třída s kapacitou 24 dětí, 2. a 3. třída s kapacitou 25 dětí.

Detašované pracoviště Malé náměstí má dvě třídy - 1. třída s kapacitou 18 dětí a 2. třída s kapacitou 20 dětí.

Děti jsou na obou pracovištích děleny do homogenních tříd - dle věku. Dle požadavků rodičů byl upraven provoz školy od 1.9.2015 - 7:00-17:00.

Pracoviště 9. května

Všechny tři třídy jsou komplexně vybaveny hracími koutky - kadeřnickým, nákupním, relaxačním, výtvarným, kuchyňským, montážním, čtenářských, počítačovým. Třídy mají své hygienické zázemí s přilehlými šatnami. Dvě třídy mají i relaxační místnosti, kde děti po obědě odpočívají. Škola má krásnou, velkou, rozmanitě a účelově vybavenou zahradu, která byla společně s hřištěm DV komplexně zrekonstruována. Děti mají možnost využívat lezecké věže, vláček, altán, domečky, houpačky, pískoviště a mnoho dalších herních prvků jak ke hravým, sportovním, relaxačním i dalším činnostem. Toto pracoviště zajišťuje pro odloučené pracoviště nejen veškeré stravování a také všechny akce, které jsou pro všechny děti společné, tak aby děti měly možnost se setkávat.

Pracoviště Malé náměstí

Obě třídy jsou rovněž vybaveny stejnými, moderními a novými koutky jako třídy na hlavním pracovišti. Interiér tohoto zařízení je ve stejném duchu, jako na hlavním pracovišti. Odpočinek je v každé třídě na lehátkách. Vybavení školy je nové, moderní a funkční. Rovněž toto pracoviště má nově upravenou školní zahradu s hracími věžemi, pískovištěm a dalšími hracími prvky - letadlo, domeček, lokomotiva. Stravování zajišťuje dětem nově vybavená výdejna.

Zaměření školy

Od roku 2000 vřazujeme děti handicapované do běžné třídy školy (i s asistentkou). Škola v oblasti inkluze a integrace dosahuje velmi dobrých výsledků.

Mateřská škola úzce spolupracuje se speciálním centrem pro postižené děti - SPS Slunce Stochov u Kladna, jejichž speciální pedagogové a psycholog nám pomáhají s integrací dětí, ale i s problémy ostatních dětí (školní zralosti atd.)

Škola se zaměřuje na rozvoj komunikačních a řečových aktivit dětí, na výtvarnou výchovu a na kladný vztah dětí k přírodě. Snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, nebojácnost, ohleduplnost a lásku ke kamarádům, rodičům, naší přírodě, městu i okolí.

Veškeré činnosti ve škole jsou podřízeny dětem, děti nejsou do žádných činností nuceny. Vztahy učitelek i ostatních zaměstnanců školy k dětem jsou založeny na maximální důvěře, toleranci, ohleduplnosti a vzájemné, porozumění. Všichni se vzájemně respektují, dítě je bráno jako rovnocenný partner dospělých.

 

Akce školy

Mateřská škola každoročně nabízí řadu akcí jak pro děti, tak i pro rodiče - navštěvujeme divadla v Příbrami, Praze, v Mníšku pod Brdy, dále se účastníme řady výstav (místních i ostatních), pořádáme pro děti dětský den, mikulášskou nadílku, olympiády, rozloučení se školáky, výlety, plavecký výcvik v plaveckém centru v Příbrami, pořádáme karneval, rozmanité dílničky, besídky, prodejní výstavy - knih, oblečení, pro předškoláky pořádáme hry s anglickým jazykem. Většina akcí mateřské školy - nadílky, dětský den, občerstvení na besídky a olympiády je zabezpečována sponzorsky a náš dík patří všem, kteří nám tyto akce pomáhají jak materiálně či finančně zajišťovat.

 

Cíl školy

Cílem našeho programu je naučit děti, aby se děti uměly samostatně a nebojácně vyjadřovat, vyslovit a prosadit svůj názor, vychovat děti průbojné, ohleduplné, kreativní osobnosti, které najdou uplatnění v naší demokratické společnosti. Vychovat dále děti nebojácné -  silné osobnosti, ale zároveň ohleduplné jedince, kteří budou chránit své slabší kamarády, rodiče, svoji vlast a přírodu. Snažíme se vzbudit v dětech potřebu a ochotu se dále vzdělávat a položit tak základy celoživotního vzdělávání.

bottom of page