top of page

Životospráva

 

Naše škola propaguje zdravý životní styl – projekt školy podporující zdraví se zaměřuje na tři oblasti – celkovou pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení  a vzájemnou otevřenost – partnerství.

Délka pobytu venku je přizpůsobována počasí. Děti odpočívají na lehátkách – relaxují při poslechu. V této době probíhají ve škole i kroužky.

Stravu zajišťuje naše vlastní vývařovna, na detašované pracoviště je jídlo dováženo z mateřského pracoviště. Jídelníčky jsou zpracovávány kontrolovány pracovnicí školy, která absolvovala střední školu stravovacích služeb a kontrolovány zástupkyní ředitelky. Jídla jsou obměňována, jsou dodržovány platné normy a předpisy. Snažíme se neustále zvyšovat podíl čerstvé zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Sortiment jídelníčků je různorodý. Kvalitně je dodržován a zajišťován i pitný režim. Děti mají k dispozici v průběhu dne - i na zahradě, různé druhy nápojů.

Výši úplaty za stravování i za úhradu neinvestičních výdajů (dle zákona) stanoví ředitelka školy po dohodě s vedoucí stravování a zřizovatelem. Školné i stravné se vybírá bezhotovostně na účet školy, ve výjimečných případech hotovostně  vedoucí stravování.

bottom of page