Nové zprávy

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří si nechali své děti v této problematické době doma. Moc si Vašeho přístupu vážíme. Děti, které nebudou v listopadu do MŠ docházet , nebudou platit školné. Toto školné jim bude zpětně odečteno v měsíci prosinci.

Dále jsme pro Vás připravili  jednoduchý návod, jak pracovat s dítětem doma a také  dvě sady tematických podzimních pracovních listů, které jsou ke stažení v sekci formuláře.

Přejeme Vám všem pevné zdraví

Marie Šretrová

Jídelníček

Akce

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NAŠÍ MŠ SVÝMI FINANČNÍMI A MATERIÁLNÍMI DARY.

© 2018 designed by David Kašný & Štěpán Pour

tel. +420 739 360 574