Nové zprávy

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM O UHRAZENÍ PLATEB ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ VAŠEHO DÍTĚTE.

INFORMACE U HOSPODÁŘKY ŠKOLY Dagmar Vostřezové.

KONTAKTNÍ MAIL ms9kvetna.hospodarka@gmail.com

 

Jídelníček

Akce

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NAŠÍ MŠ SVÝMI FINANČNÍMI A MATERIÁLNÍMI DARY.

© 2018 designed by David Kašný & Štěpán Pour