Evidenční list

Přihláška ke stravování

Přihláška k docházce-žádost o přijetí do MŠ

Příloha přihlášky do MŠ

Zmocnění k vyzvedávání

GDPR

DOTAZNÍK

Potvrzená žádost o ošetřovné

Kritéria přijetí dítěte do MŠ 2020-2021

POKYNY K OTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jak na to

Pracovní listy 

Pracovní listy 2

Pracovní listy 3

Práce s předškolákem

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NAŠÍ MŠ SVÝMI FINANČNÍMI A MATERIÁLNÍMI DARY.

© 2018 designed by David Kašný & Štěpán Pour