Pracoviště

9.května

Tel: 318 592 207, 731 461 119

email: ms9kvetna@mnisek.cz

Pracoviště

Malé náměstí

Tel.:731 101 555

email: ms9kvetna-detas@mnisek.cz

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI  V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NAŠÍ MŠ SVÝMI FINANČNÍMI A MATERIÁLNÍMI DARY.

© 2018 designed by David Kašný & Štěpán Pour

tel. +420 739 360 574